GCMS Semivolatiles Analiz Cihazı

Analitler çevresel numunelerde yarı uçucu organik kontaminantların analizi için hassas ve güvenilir sistemler gerektirmektedir. 7980GC ve 5975C Serisi Tek Kuadrupol Kütle Spektrometresine dayan GC/MS Yarı Uçucu Analizör hassasiyeti üst düzeye çıkartmak için çoklu mod inleti kullanır. Önceden belirlenen metodoloji ve Ters Evrişim Raporlama Yazılımı her 525 ve 8270 EPA metodunda hızlı ve güvenilir hesaplama için 338 bileşenli yarı uçucu DRS kütüphanesiyle çalışır. Sistem,  teslimden önce kromatogragi doğrulaması için kapsamlı bir kimyasal kontrolden geçerek  metod geliştirme süresini azaltır ve böylece analistlerinizin sistem kurulumu sonrasında kalibrasyon, doğrulama ve gerçek numune analizlerine odaklanmasını sağlar.