GCMS Toksikoloji Analiz Cihazı

Adli tıp toksikolojisi ve diğer alanlarda verilecek kararlar sonuçların doğruluğuna bağlıdır. Anallistlerin kompleks matrislerde geniş bir hedef görüntülemesi yapmak için hassas, doğru ve güvenilir sistemlere ihtiyacı vardır. 7890 GC ve 5975C Tek Kuadrupol Kütle Spektrometresine dayanan GC/MS Toksikoloji Analizörü sınırsız hedef, tam spektrum kimlik doğrulaması, kütüphane aramasıyla hedefte olmayanları tanımlama gibi geniş görüntülemeler için teknolojinin avantajlarından faydalanır. Toksikoloji analizleri için önceden yapılandırılmış Toksikoloji Analizörü teslimattan önce kimyasal bir kontrolden geçer. Kullanıma hazır analitik metotla takımınız doğrulama ve sonuç entegrasyonu ve güvenilirliğini muhafaza etme üzerine yoğunlaşabilir.