• Eğitimler
  • Spektroskopi
  • Çoklu Örneklerin Eş Zamanlı UV-Vis Verilerinin Toplanması- Cary 3500 UV-Vis Spektrofotometresi

Çoklu Örneklerin Eş Zamanlı UV-Vis Verilerinin Toplanması- Cary 3500 UV-Vis Spektrofotometresi

Berk Müjde