Gaz ve Sıvı Örnekleme Valf Malzemeleri

Gaz ve Sıvı Örnekleme Valf Malzemeleri

Gaz kromatografisinde daha karmaşık uygulamalar için gaz ve sıvı örnekleme valfleri kullanılır. Bunlar, kimyasal reaktörler, kimyasal transfer kireçleri, doğal gaz işleme ve mayalayıcılar gibi sürekli akışlarda gazları veya sıvıları örneklemek için kullanılır.

Numune alma vanaları, backflush, Deans Switching veya 2D-GC (GC x GC) gibi çok boyutlu GC tekniklerini etkinleştirmek için de kullanılabilir. Bununla birlikte, canlı olmayan enjeksiyonlar için (yani, tipik bir sıvı otomatik örnekleyici tarafından yapılan), kılcal akış teknolojisinin (CFT) kullanımı daha basittir.