7700-7800-7900-8800-8900 İçin Arayüz Konileri

Bir ICP-MS sisteminin genel performansı ve hassasiyeti üzerinde iyi kalitede plazma / vakum arayüz tasarımının etkisi hayati önem taşır ve yüksek kaliteli arayüz konileri temel öğelerdir. ICP-MS arayüzleri, arayüz konileri olarak bilinen bir çift konik metal plaka arasında yer alan bir kademeli vakum aşamasından oluşmaktadır. Arabirim konileri, plazma içinde üretilen pozitif yüklü iyonları vakum sistemine ayırır ve birinci ve ikinci koniler sırasıyla örnek koni ve skimmer konisi olarak adlandırılır. Agilent’in platin ve nikel arabirim konileri serisi, Single-Quadrupole ve Triple-Quadrupole  ICP-MS ürün grubumuzun talep ettiği performans seviyesini sağlar.