Polaris

  • Polar ve polar olmayan analitlerin karışımı ile mükemmel kromatografi
  • Çeşitli benzersiz seçicilikler
  • Dayanıklı Polaris NH2 fazı diğer NH2 fazlarına kıyasla karbonhidratların hızlı analizini sağlar ve yaşam ömrünü uzatır