MP-AES Sarfları

Agilent yalnızca bir kategoriyi yeniden tanımlamakla kalmayıp ayrıca yeni bir kategori de yaratan bir cihazla atomik spektroskopide devrim yarattı.

Agilent 4100 Mikrodalga Plazma-Atomik Emisyon Spektrometresi tamamen havada çalışır ve böylece laboratuvarınızdaki alevlenebilir ve masraflı gazlar ortadan kalkar. Diğer spektrometrelere göre daha emniyetli ve daha uygun maliyetlidir. 4100 MP-AES üstün dedeksiyon sağlar ve kesintisiz çok elementli analizler gerçekleştirebilir.

Agilent 4100 MP-AES için ihtiyacınız olan tüm sarf malzemesi ve aksesuarları temin eder.