Kapsamlı Genom Analizi İçin Cgh Mikroarray Çözümleri

Özel ve Katalog Mikroarrayler

Daha fazla esneklik. Daha fazla içerik. Eşsiz veri kalitesi.

Metabolizmanın hücresel ve fizyolojik süreçlerdeki (kardiyovasküler işlevden bağışıklık tepkisine) rolü iyi bilinmektedir. Birçok hastalık şimdi metabolik işlev bozukluğu veya yeniden programlamayla bağlantılıdır. Seahorse XFe Ekstraselüler Flux Analizörü’nü kullanarak bilim adamları artık hücre metabolizmasını daha iyi anlamaları ve yaşam bilimi araştırmalarında yeni ilerlemeleri sağlamak için güçlü fonksiyonel metabolik verileri kolayca elde edebiliyorlar.

Agilent’tan karşılaştırmalı genomik hibridizasyon (CGH) mikroarrayleri

Agilent CGH mikroarrayleri genom çapında kromozom analizi için endüstri standardı olarak kabul görmektedir. Çeşitli CGH uygulamaları için kullanımı kolay katalog ürünleri ve endüstrinin en uygun fiyat seçeneği ve özel içerikli programlarıyla Agilent’ın CGH çözümü laboratuvarınızın ve araştırma programınızın değişen gereksinimlerine uyum sağlayabilen özellikler sunar.

CGH Mikroarrayi maksimum çözünürlüklü kopya sayısı verisi sağlar

Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon (CGH), bir numune ve bir kontrol olan – iki DNA örneği arasındaki kopya sayısı değişimlerini ölçen bir tekniktir. Kopya sayısı bilgileri, mikrodelesyonlar ve mikroduplikasyonlar gibi çok küçük DNA parçaları da dahil olmak üzere büyük veya küçük kromozomal sapmaların görselleştirilmesi için kullanılabilir. Bu tüm genomu dengesizlikler için çabucak taramanızı sağlar. Agilent tarafından sağlanan bu gibi mikroarray teknolojisini kullanarak genomu paralel ölçekte dengesizlikler için tarayabilirsiniz. Bu karyotip analizi, FISH ya da geleneksel CGH gibi alışılagelmiş teknolojilere kıyasla araştırma verilerinizin kapsamını ve çözünürlüğünü arttırır. Agilent’ın CGH mikroarrayleri gibi Oligo tabanlı array yöntemleri BAC (Bakteriyel Yapay Kromozom) arrayler ve diğer geleneksel teknolojiler gibi yöntemler üzerinde daha yüksek bir çözünürlük ve kapsam sağlar.

Üstün teknoloji, Agilent’ın İki renkli oligo mikroarrayleri

Agilent’ın 2 renkli CGH arrayi örnek ve referans DNA’yı doğrudan karşılaştırdığı için 1 renkli teknolojiden çok daha üstün kopya sayı verisi sağlar. Agilent’ın uzun 60-mer probları kısa olan problara oranla daha spesifiktir ve doğru çağrı yapmak (?) için daha az sayıda prob kullamanızı sağlar.

Örnek ve referans olarak gerçek CGH aynı diziyle hibridize edilmiştir. Tüm genomdaki prob yerleşimi oldukça esnektir.

Sadece numune mikrodizini hibridize edilir ve daha sonra bir veri tabanı ile karşılaştırılır. Probların eksonlardaki ve diğer bölgelere yerleştirilmesi sınırlıdır.

Agilent’in mikroarray teknolojisi. Fazlasını bul.

anoploidi olayları ve daha küçük sapmaları tespit etmek için kanıtlanmış (ör. Mikrodelesyonlar)

Bütün genom triploidi ve dengesiz tetraploidiyi saptamak

Heterojen kanser numunelerini ve yapısal örnekleri % 8 mozaikliğe kadar analiz edin

Kanser örneklerinde klonal fraksiyonu rapor edin

DNA’yı izole edin ve çalışın – Mrnekler için ön amplifikasyona gerek yoktur

Tüm Numuneler İçin Tam Bir İş Akışı

Tam CGH mikrodizin sistemi

Agilent mikroarray iş akışı kolaylaştırılmıştır ve diğer mikroarray yöntemleriyle karşılaştırıldığında örneklerin işlenmesi için daha az zaman alır. Agilent, özel ve katalog arrayleri, işaretleme kitleri, hibridizasyon ve yıkama çözümleri, hibridizasyon fırını, sınıfının en iyisi SureScan mikroarray tarayıcı ve yorumlamak için kullanımı kolay yazılım da dahil olmak üzere aCGH verilerinizi işlemek için gereken tüm reaktifleri ve cihazları sunar. Agilent aCGH mikroarray iş akışınızı kolaylaştırılmıştır ve laboratuvarlarınıza kolayca adapte edilebilir.

Acgh’deki En Son Yenilikleri Kullanan Kapsamlı Bir Ürün Menüsü

Agilent’ın aCGH ürünleri spresifik araştırma hedefleriniz için en kapsamlı CGH mikrodizin menüsü sunar ve mikrodizinler FFPE ve tek hücreler de dahil olmak üzere en zorlu örnek türleri için optimize edilmiştir. Agilent üç tip sitogenetik mikrodizin sunmaktadır: CGH + SNP, CGH ve CNV.

 

 

 

Tanım

Numune Türü

CGH + SNP

LOH ve UPD’yi de içeren kopya sayısının ve kopya – nötr varyasyonlarının eş zamanlı yüksek çözünürlüklü tespiti

CVS, amniyon sıvısı, ağız içi sürüntü, kan ve taze dondurulmuş doku

CGH

İnsan, fare ve sıçan için yüksek kaliteli kopya sayısı verileri

CVS, amniyon sıvısı, ağız içi sürüntü, kan, taze dondurulmuş doku, FFPE ve embriyodan tek hücre

 

CNV

CNV derneği çalışmaları (akraba olmayan kişilerin genomlarının kopya sayısındaki ‘normal’ fark)

 

Kan

Agılent CYTOGENOMICS Yazılımı

Agilent CytoGenomics Yazılımı yapısal ve kanser numuneleri için son derece doğru ve kullanımı kolay CGH ve CGH + SNP analizi sağlar.

 

 

  • Veri aktarımı ve analizi için otomasyona olanak sağlayan kolaylaştırılmış iş akışı
  • LOH ve UPD de dahil olmak üzere kopya sayısı değişikliklerini ve kopya – nötr değişiklikleri doğru algılamak için optimize değilmiş algoritmalar içerir.
  • LIMS ile entegrasyona imkan tanıyan uygun giriş ve çıkış desteği
  • Verileri biyolojik bağlam içine koymak amacıyla sitogenetik araştırmalar için özel olarak tasarlanmıştır