Seahorse XFe Ekstraselüler Akış Analizörleri

Dünyanın En Gelişmiş Metabolik Analizörleri

Seahorse XF testleri – Metabolik ölçümler için standart

Metabolizmanın hücresel ve fizyolojik süreçlerdeki (kardiyovasküler işlevden bağışıklık tepkisine) rolü iyi bilinmektedir. Birçok hastalık şimdi metabolik işlev bozukluğu veya yeniden programlamayla ilişkilendirilmektedir. Seahorse XFe Ekstraselüler Akış Analizörü’nü kullanarak bilim adamları artık hücre metabolizmasını daha iyi anlamaları ve yaşam bilimi araştırmalarında yeni ilerlemeleri sağlamak için güçlü fonksiyonel metabolik verileri kolayca elde edebiliyorlar.

Seahorse XF Hücre Mito Stres Testi

Seahorse XF Hücre Mito Stres Testi bazal solunum, ATP üretimi, proton kaçağı, maksimum solunum ve yedek solunum kapasitesi gibi mitokondriyal fonksiyonun anahtar parametrelerini ölçer.

Seahorse XF Glikoliz Stres Testi

Glikolitik fonksiyonun üç temel parametresini bildiriyor: glikoz, glikotik kapasite ve glikolitik rezerv.

Seahorse XF Mito Yakıt Esnetme Testi

Üç temel mitokondriyal yakıtları oksitlemek için hücrelerin bağımlılığını, esnekliğini ve kapasitesini göstermektedir: glikoz, glutamin ve yağ asitleri.

Seahorse XF Hücre Enerji Fenotipi Testi

Bir hücrenin enerji fenotipini belirlemek için kullanılan temel parametreleri ölçer: temel fenotip, stresli fenotip ve metabolik potansiyel.

Seahorse XF Teknolojisi – Hastalığa Yeni Anlayış Üretiyor

Hücresel süreçler ve patolojilerin tam hikayesini anlatmak için işlevsel metabolik veriler gereklidir. Seahore XFe Ekstrasellüler Akış Analizöre intakt ve fonksiyonel hücresel sistemi inceleyerek metabolik yollar, substrat tercihi ve kullanımı, katabolik ve anabolik süreçler, metabolik fenotipler hakkında kapsamlı araştırmalar yapmaya olanak tanır.

Kanser

Seahorse XF Glikoz Stres Testi kanser yolak inhibisyonunun etki mekanizmasını ortaya koyar.

İmmünoloji

Seahorse XF Hücre Mito Stres Testi bellek T hücresi oluşumu için yağ asidi oksidasyonunun gerekli olduğunu gösterir.

Obezite / Diyabet

Seahorse XF teknolojisi Hedgehog yolağındaki adipositlerdeki bir glikolitik fenotipe geçişi tetiklediğini ortaya koyar.

Nörodejenerasyon

Seahorse XF Hücre Mito Stres Testi Huntington mutasyonları ile embriyonik kök hücrelerin metabolik izlerini ortaya koymaktadır.


XF Teknolojisi Nasıl Çalışır

Seahorse XFe Analyzer, mikroplak formda işaretsiz, katı hal sensör kartuşları kullanarak canlı hücrelerdeki iki büyük enerji yolağını – mitokondriyal solunum ve glikoz – eşzamanlı olarak ölçer. Seahorse XFe Analyzer birincil hücreler, hücre hatları, süspansiyon hücreleri ve steroidler, C. elegans, maya ve izole edilmiş mitokondri dahil olmak üzere tüm örnek tipleri ile çalışır.


Patentli Mikro Kanallar Mümkün Kılar 

Seahorse XFe Analyzer gerçek zamanlı hassas ve girişimsiz metabolik ölçümleri mümkün kılan patentli geçici mikrokanallardan yararlanmaktadır.

 • A

  Entegre enjeksiyon portları her bir numunenin doz yanıtı, agonist veya antagonist yanıtı veya yolak pertürbasyon analizi sağlayan 4 bileşene kadar ardışık olarak verir.

 • B

  Sensör probları hücre dışı ortamdaki hem oksijen hem de proton konsantrasyonlarındaki değişikliklerin hızlı ve gerçek zamanlı ölçülmesine olanak tanıyan geçici bir mikro ortam yaratmak için yavaşça aşağı indirilir.

 • C

  Seahorse XF Hücre Kültürü Mikroplakaları neredeyse tüm hücre tiplerini destekler.

 • D

  İnert optik mikro sensörler oksijen tüketim hızlarını ve hücre dışı asitlenmeyi aynı anda ölçerler.

 • E

  Mikroplaka kuyusu geleneksel respirometrelere kıyasla 10-20 kat daha az hücre gerektirir.

Glikoliz

ECAR (Ekstraselüler Asitlenme Oranı): Hücreler laktik asit ve proton üreten oksijenden bağımsız glikoliz yoluyla ATP üretirler. Seahorse XFe Analyzer hücrelerin hücre dışı asitlenme oranını (ECAR) ölçerek glikolizi ölçer.

Mitokondrial Solunum

OCR (Oksijen Tüketim Oranı): Mitokondri ATP üretmek için yağ asitleri veya diğer substratları oksitlediğinde oksijen tüketir. Seahorse XFe Analyzer hücrelerin oksijen tüketim oranını (OCR) ölçerek mitokondrial solunumu gözler.

METABOLİK DENEYLER İÇİN TAM PLATFORM

Yenilikçi ve kanıtlanmış Seahorse XF teknolojisine dayanan Seahore XFe Ekstraselüler Akış Analiz Cihazı canlı hücrelerde fonksiyonel metabolik ölçümleri gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmeyi kolaylaştırır. Donanım, yazılım, sarf malzemeleri ve reaktifleri içeren eksiksiz bir platform olan Seahorse XFe Analyzer dünyadaki yaşam bilimi araştırmalarını hızlandıran güçlü ve esnek bir sistemdir.

 • Fonksiyonel canlı hücre deneyleri
 • Güçlü analiz yazılımı
 • Uzman eğitim ve desteği
 • Kullanımı kolay kitler ve reaktifler
 • Kanıtlanmış, kullanılabilir teknoloji

Hücre Metabolizması Araştırmalarına yeni bir perspektif getirin;

 • Kanser
 • Kalp – damar hastalıkları
 • Hücre fizyolojisi
 • İmmünoloji
 • Nörodejenerasyon
 • Obezite, Diyabet ve Metabolik Bozukluklar
 • Kök hücre biyolojisi
 • Toksikoloji ve Hepatobiyoloji
 • Translasyonel Tıp

Özellikler

Seahorse XFe24 Analyzer

Seahorse XFe96 Analyzer

Boyutlar

41cm x 61cm x 43cm (16″  x 24″  x 17″ )

41cm x 61cm x 43cm (16″  x 24″  x 17″ )

Ağırlık

20 kg  (45 lb)     

14 kg  (35 lb)

Güç Kaynağı

100-240VAC 50/60Hz    

100-240VAC 50/60Hz

Primary Measurements Made

OCR & ECAR      

OCR & ECAR

Tahlil Formatı

özel 24 yuvalı bir mikroplakada canlı hücreler

özel 96 yuvalı bir mikroplakada canlı hücreler

Yazılım:

Dalga, tahlil tasarımını, cihaz kontrolünü ve veri analizini destekler. MS® Excel ™ veya GraphPad Prism®’e analiz veya veri aktarımı için Windows® PC’ye kurulabilir.

Enjeksiyon Kanalı

4 per well, 75 µL each

4 per well, 25 µL each

Deney Çalışma Hacmi

500-1000 µL/well

80-200 µL/well

Numune Gereksinimleri

10,000-1,000,000 cells/well

4,000-500,000 cells/well

Cihaz Kontrolü

Tam tahlil tasarımı, kontrolü ve analiz kabiliyeti olan kombine bilgisayar ve dokunmatik ekran.

Önemli Avantajlar

Adacıklar

Maksimum deneysel esneklik En yüksek verim Sferoidler Doz cevap çalışmaları