İmmünohistokimya

Dako İmmünohistokimya ürünleri, yüksek hasta güvenliği ve standardizasyon için en yüksek hedefe ulaşan verimlilik sağlamayı amaçlamaktadır. Dako ürünlerinin geniş portföyü, klinik olarak kullanılan ilgili reaktifleri ve cihazları sürekli olarak geliştirilmektedir. İmmünhistokimya ürünlerimiz, patoloji laboratuvarlarının yüksek boyama kalitesini, gelişmiş standardizasyonu ve artan verimi sağlamasına yardımcı olmakta ve hasta güvenliğini arttırmanın nihai amacını sağlamaktadır. Entegre cihaz  ve yazılım platformları ile birleştirilmiş FLEX RTU antikorlarımız için standart boyama protokolleri tutarlı ve güvenilir sonuçlar sağlar. İmmünhistokimya portföyümüz, iş süreçlerini basitleştirmeye yardımcı olan, varyasyonları ortadan kaldıran ve olası kusurlarını en aza indiren yüksek kalite ve hizmet odaklı tam bir çözüm sunmaktadır.