Biyogüvenlik Kabinleri 

Biyogüvenlik kabinleri genel olarak bulaşıcı mikroorganizmalar ve patojenler üzerinde güvenli bir şekilde çalışmak için kullanılır.

Biyogüvenlik kabinlerinde dışarı atılan atık hava filtreli havadır, bu sayede zararlı bakteri ve virüsleri içeren hava ortamdan uzaklaştırılır.

Farklı biyogüvenlik kabinleri temelde iki yönden birbirinden ayrılır: çevreyi ve personeli koruma düzeyi, deneyi koruma düzeyi.

Biyogüvenlik kabinleri mikrobiyolojik ekimlerde, kabin içerisinde robotik çalışmalarda kullanılır.

Bacalı Biyogüvenlik kabinleri; verem, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklarda tercih edilmelidir.

Sitotoksik Biyogüvenlik Kabini ilaç hazırlama işlemlerinde kullanılabilir.

 

 

Class 2 Airstream

Ürünü İncele

Biyolojik Güvenlik Seviyeleri

Biyolojik Güvenlik Seviyeleri, kapalı bir tesisteki tehlikeli biyolojik ajanları izole etmek için gereken koruma önlemlerinin seviyesidir. 1’den 4’e kadar sıralanan biyolojik güvenlik seviyelerinde, 1 en az tehlike oranını içerirken 4’e doğru tehlike oranı artmaktadır.

Biyogüvenlik gereksinimi olan bir laboratuvarda, çalışan kişinin maruz kalabileceği tehlikeler alınacak önlemler ve doğru belirlenmiş biyogüvenlik seviyesi ile önlenebilmektedir. Biyogüvenlik kavramı, günümüzde özellikle mikrobiyoloji, patoloji ve biyokimya gibi potansiyel risk taşıyan alanlarda personel ve çevrenin korunması amacı ile geliştirilmiş ve standardize edilmiştir.

Günümüzde biyogüvenlik öncelikli olarak insanlar için potansiyel patojenik tehlike içeren materyal, infeksiyöz mikroorganizmalar veya onların genetik ya da toksik komponentleri ile yapılan çalışmaların, insan ve çevre için güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla laboratuvar alt yapı, tasarım, ekipman, teknik ve uygulamalarının en uygun kombinasyonu  olarak tanımlanabilir.

Risk Gruplarına Karşılık Biyogüvenlik Seviyeleri

 

 

Risk

Grubu

Biyogüvenlik Seviyesi

Laboratuvar Tipi

Laboratuvar Uygulamaları

Güvenlik Grubu Ekipmanları

 

 

1

Temel

Biyogüvenlik Seviye 1 (BSL-1)

-Temel öğretim laboratuvarı

– Araştırma laboratuvarı

-İyi laboratuvar uygulamaları (İLU)

Gerekmez (açık banko çalışması yeterlidir)

 

 

2

Temel

Biyogüvenlik Seviye 2 (BSL-2)

– Halk sağlığı laboratuvarı

– Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı

– Araştırma laboratuvarı

İLU ile birlikte;

-Biyolojik tehlike işareti

-Koruyucu elbise giyilmesi

Açık banko yanında potansiyel aerosol için biyogüvenlik kabinleri (BGK)

 

 

3

Tecrit

Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL-3)

– Özel tanı laboratuvarı

– Araştırma laboratuvarı

BSL-2’ye ilave olarak;

-Özel koruyucu giysi

-Kontrollü giriş-çıkış

-Tek yönlü hava akımı/negatif basınç

BGK ve/veya tüm aktiviteler için diğer birincil korunma ekipmanları

 

 

4

Maksimum Tecrit

Biyogüvenlik Seviye 4 (BSL-4)

-Çok tehlikeli patojen çalışma laboratuvarı

BSL-3’e ilave olarak;

-Hava kilitli giriş

-Duşlu çıkış

-Özel atık sistemi

Sınıf III/BGK veya Sınıf II/BGK ile birlikte pozitif basınçlı özel koruyucu giysi

 

Ürünler


Biyogüvenlik Kabinleri Nerede Kullanılır?


 • Hastaneler
 • İlaç Sektörü
 • Gıda Sektörü
 • Çevre Sektörü
 • Kimya Sektörü
 • Petrokimya Sektörü
 • Veterinerlik
 • Ziraat
 • Tıp Fakülteleri

ve birçok sektörde kullanılır.

Class 2 A2 Biyogüvenlik Kabinleri

Bu tür biyogüvenlik kabinleri daha komplike bir yapıya sahiptir. Deneyi ve ürünü koruduğu gibi aynı zamanda çalışanı ve çevreyi de korur bu nedenle çok daha yaygın olarak kullanılır. Mikroorganizmalar ile çalışırken kullanılması tavsiye edilir.

 

Class 2 B2 Bacalı Biyogüvenlik Kabinleri

Kabin içinde hava resirkülasyonu yoktur ve %100 temiz hava prensibine göre tasarlanmıştır. Kabin içine giren havanın tamamı ULPA filtreden doğrudan dışarı atılır.

Class 3 Biyogüvenlik Kabini

Laboratuvarlarda risk grup 4 mikroorganizmalarla çalışmaya yönelik tamamen kapalı bir sistem kabini olarak üretilmişlerdir.

Biyogüvenlik Kabinleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Virüs çalışmaları için hangi ortam koşulları ve ekipmanlar gerekir?

 • Bu tarz patojen ve viral bulaşıcılığı çok yüksek numuneler için, Biyogüvenlik Kabini Class IIA ve Class IIB sınıfı kabinlerin kullanılması gerekmektedir. Bu tarz kabinler, kullanıcı, ortam ve numune koruması sağlar. Esco Biyogüvenlik kabinleri, standart HEPA filtreler yerine ULPA filtre teknolojisi kullanarak 0,1 mikrona kadar partikülleri filtreleyerek ISO Class 3 seviyesinde temiz hava ortamı sağlamaktadır.

 

Class IIA ve Class IIB arasındaki farklar nelerdir?

 • Class IIA sınıfı kabinler, kabin içinden emilen havanın %67 i tekrar fitre edilip çalışma yüzeyine % 33 i ise hızla çıkışta filtrelerden geçirilerek oda içine verilme mantığı ile çalışır. Temas ile bulaşabilecek tüp patojen ve virüs çalışmalarında Class IIA sınıfı kullanılabilmektedir.
 • Class IIB sınıfı kabinler ise, kabin içinden emilen havanın %100 tamamını filtrelenerek baca bağlantısı sayesinde oda içine karışmadan dışarı atmaktadır. Hava yolu ile bulaşabilecek her türlü biyolojik numune çalışmalarında Class IIB sınıfı kabinlerin kullanılması gerekmektedir.

Çalışma öncesi ve hazırlığında nelere dikkat edilmeli?

 • Özellikle biyolojik ve kontaminasyon riski yüksek numune çalışmalarından önce, kabin camı açılmadan yaklaşık 15 dakika UV ışık sterilizasyonu yapılması önerilmektedir. UV sterilizasyonundan sonra, kabin camı açılarak ekipman yerleştirilmeden önce %80 lik alkol çözeltisi ile tüm çalışma yüzeyi ve yan duvarların temizlenmesi, varsa kabin içi kullanılan cihazların yüzeylerinin de alkol çözeltisi ile temizlenmesi bir önceki çalışmadan kaynaklanabilecek kontaminasyonu engellemeye yardımcı olur. Ayrıca ekipmanların kabin içine alınması sırasında, tekrar alkol çözeltisi ile dezenfekte edilmesi kontaminasyonu önleme açısından yararlı olacaktır.

Çalışma sonrasında nelere dikkat edilmeli?

 • Analiz ve çalışmalarınız bittikten sonra da hazırlık sürecinde olduğu gibi, kabin içi ekipmanları dışarı alırken %80’lik alkol çözeltisi ile dezenfekte edilmelidir. Sonrasında ise kabin, yan duvar ve çalışma yüzeyleri, varsa kabin içi cihazların yüzeyleri %80 alkol çözeltisi ile temizlenmesi önerilmektedir. Kabin ön camı tamamen kapatıldıktan sonra UV ışık siterilizasyon işlemini 15 dakika süre ile yapılarak kabin içinde kalan patojen ve virüsleri etkisiz hale getirmek için kullanılması gerekmektedir.