İnkübatörler

İnkübasyonun yapıldığı ve sıcaklığı ayarlanabilen kabin. Amaca göre soğutmalı, karbondioksitli, vakumlu gibi farklı tipleri olabilir. Standart inkübatörlere “havalı inkübatör” adı da verilir. Hassas inkübasyonlar inkübatörde değil, su banyosunda yapılır, bu durumda su banyosu da bir çeşit inkübatördür. Etüv deyimi inkübatör anlamında da kullanılmakla beraber, etüv daha ziyade kuru hava sterilizasyonunda kullanılan cihaz için kullanılmaktadır.

Mikroorganizmalar kültür ortamlarına ekildikten sonra çoğalmalarını sağlamak için, belirli bir ısı derecelerinde tutulmaları gerekir. Bu amaç için kullanılan aletlere etüv veya inkübatör denir. İnkübatör sabit sıcaklık her zaman ve her yerinde aynı olmalı veya ± 0,5° C’ lik bir farktan büyük olmamalıdır. İnkübatör istenilen dereceye ayarlanır. Sahip olduğu termostat sayesinde devamlı aynı dereceyi muhafaza eder. Alete eklenmiş olan bir termometre ile ısının kontrolü yapılır.

 

 

Ohaus Sem Mikro Terazi

Ürünü İncele

İnkübasyon Nedir?


İnkübasyon; besiyerine ekimi yapılmış mikroorganizmaları, üreyebilecekleri optimum sıcaklıkta, etüv ya da inkübatör adı verilen cihazlarda, belirli bir süre tutma işlemidir. Bu süre, mikroorganizmanın katı besiyerlerinde tipik koloni yapılarını oluşturmasına kadar geçen süre; sıvı besiyerinde ise mikroorganizmanın bulanıklık göstermesine kadar geçen süredir. İnkübasyon, kültür elde etme işleminin son aşamasıdır. İnsanlarda hastalık yapan mikroorganizmaların besiyerlerinde üremelerini sağlamak için inkübasyon süresince gerekli olan ısı, nem, oksijen, karbondioksit vb. ihtiyaçlar karşılanır ve mikroorganizmaların kültürleri gerçekleştirilir.

CO2 İnkübatörleri

Sıcak hava sterilizasyonu ve sterilize edilebilir CO₂ sensörü ile CO₂ inkübatörleri

İnkübatör ve soğutmalı İnkübatör