Otoklavlar

Otoklav, yüksek sıcaklık ve basınç altında çeşitli laboratuvar ekipmanlarının (cam malzemeler, besiyerleri, atık malzemeleri) sterilizasyon işlemi için mutlaka kullanılması gereken bir laboratuvar cihazıdır.

Sterilizasyon, bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılma işlemidir. Bu işlem sonrasında tüm mikroorganizmalar öldürülmektedir. Bu işlemi hafif, orta ve ileri derecede sterilizasyon gibi ayırma durumu yoktur. Sterilizasyon ya yapılmıştır ya da yapılmamıştır


Otoklav nerede kullanılır?


Otoklav cihazı; ilaç, gıda, sağlık sektörü başta olmak üzere kimya, kozmetik ve üniversite (gıda- eczacılık, vb.) sektörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Özel geliştirilmiş aplikasyonlarla birlikte cam endüstrisi ve ambalaj sektöründe de tercih edilmektedir.

Kimyada, bazı maddelerin kuvvetli basınç altında ne gibi tepkiler göstereceklerini incelemek için otoklav kullanılır.
Otoklavlar aynı zamanda buharlaştırma, eritme ve birleştirme işlemleri için de kullanılır.

Kayar Kapaklı Önden Yüklemeli Otoklavlar

Besiyeri hazırlama otoklavı, agar, pepton suyu, tampon çözeltileri veya diğer steril sıvı ortamlar gibi sıvıların hazırlanması ve sterilizasyonu için optimize edilmiş otomatik ortam hazırlayıcılardır.Boşaltma ünitesi, çapları 35, 60, 75, 90 mm olan petri kaplarında mikrobiyolojik kültür ortamının otomatik dozajı ve doldurulması için bir dağıtım ve dökme sistemidir.

Çift Kapılı Otoklavlar

 

Otoklav Sterilizasyon için olmazsa olmaz bir laboratuvar cihazıdır. Hastanelerde, lâboratuvarlarda, ameliyat aletlerini, çeşitli maddeleri, pansuman takımlarını mikropsuz (sterilize) hale getirmek için kullanılan bir cihazdır. Kimyada, bazı maddelerin kuvvetli basınç altında ne gibi tepkiler göstereceklerini incelemek için de otoklâv kullanılır.

Dik Tip Otoklav

 

Otoklav Sterilizasyon için olmazsa olmaz bir laboratuvar cihazıdır. Hastanelerde, lâboratuvarlarda, ameliyat aletlerini, çeşitli maddeleri, pansuman takımlarını mikropsuz (sterilize) hale getirmek için kullanılan bir cihazdır. Kimyada, bazı maddelerin kuvvetli basınç altında ne gibi tepkiler göstereceklerini incelemek için de otoklâv kullanılır.