Tip 1 Su Saflaştırma Cihazları

Tip 1 Ultra Saf Su Cihazları

HPLC mobil faz, GC, HPLC, AA, ICP-MS için şahit numune ve örnek seyreltme ve diğer gelişmiş analitik tekniklerde kullanılır.

 


Direct Q

Milli-Q Direct

Milli-Q İntegral